BAO BÌ GỖ KHÔI PHÁT

Tính chiều dài

TÍNH SỨC CHỨA BOBBIN – CHIỀU DÀI DÂY QUẤN

Vui lòng nhập kích thước sau theo đơn vị Milimet *

Đường kính mặt
Milimét (mm)
Đường kính bụng
Milimét (mm)
Chiều cao lọt lòng
Milimét (mm)
Đường kính dây
Milimét (mm)

Kết quả hiển thị:

Chiều dài dây 100% sức chứa cuộn
Mét (M)
Chiều dài dây 90% sức chứa cuộn
Mét (M)
Chiều dài dây 75% sức chứa cuộn
Mét (M)

 

 

* Máy tính sẽ tính toán chiều dài dây quấn theo đơn vị Mét (M), dựa trên các kích thước ban đầu cung cấp theo đơn vị Milimét (mm).

** Đường kính mặt bobbin thực tế phải lớn hơn ít nhất 50mm để đảm bảo khoảng dư an toàn 25mm giữa lớp dây ngoài  và cạnh rulô quấn

 

Chiều cao lọt lòng

Đường kính mặt **

Đường kính bụng

icon
icon
icon
back-to-top.png